Thursday, November 4, 2010

55 takushi

Sanjo-dori, Kyoto

No comments:

Post a Comment